Cập nhật bigkey 3.4 (8/10/2021)

Đánh giá post
nâng cấp bổ sung hoàn thiện 1 số thứ nhỏ nhoi 🙂
Đây có lẽ là bản cập nhật cuối của Bigkey trong tháng này. sang tháng sau chúng tôi sẽ sửa đổi 1 chút về giao diện Bigkey để bắt đầu tiến hành làm các kết nối đồng bộ dữ liệu với Gdrive cá nhân người sử dụng + 1 số đề xuất về rút câu hỏi trong bank từ main bigkey.