Cập nhật KHGD – Kế hoạch giảng dạy phiên bản 6.9 (28/10/2021)

5/5 - (1 bình chọn)

thông tin

  • Tên phần mềm: KHGD – Kế hoạch giảng dạy
  • Phiên bản: 6.9
  • Thời gian cập nhật: 28/10/2021

Nội dung cập nhật:

  1. Sửa lỗi xuất file kế hoạch – phiếu báo giảng xuất hiện trên một số máy
  2. Thêm chức năng xuất file kế hoạch giáo dục của giáo viên và kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục (trong Thiết Lập –> Phân phối chương trình)

Link tải về:

https://bigkey.net/download/khgd-ke-hoach-giang-day/