Cập nhật KHGD phiên bản 6.8 (23/10/2021)

Đánh giá post

Nội dung cập nhật:

  1. Chuyển đổi hệ thống theo chương trình miễn phí 100% vì cộng đồng giáo viên
  2. Thêm khả năng nạp thời khóa biểu 2 buổi
  3. Thêm khả năng xuất sổ kế hoạch – phiếu báo giảng nhiều mẫu
  4. Thêm thông báo mẹo ngẫu nhiên
  5. Một số chỉnh sửa để chạy mượt mà và tiện dụng hơn…

Link tải về:

https://bigkey.net/download/khgd-ke-hoach-giang-day/