Cập nhật Kho plugins 9/10/2021

Đánh giá post
Thời gian qua, một số thầy cô nạp plugin báo lỗi Compile error in hidden module.
Chúng tôi đã tìm ra vấn đề phát sinh lỗi này. Các tác giả đã tạo lại plugin và cập nhật Kho plugins.
Nếu mọi người nạp plugin nào mà dính lỗi trên thì lên Kho tải plugin đó về cài lại nhé (đã cập nhật).
++++++++++++++++++++++++++++++
LƯU Ý CHO DEVELOPER khi tạo plugin cho Bigkey word:
Tên module PHẢI KHÁC tên sub chính.
Nên đặt tên ví dụ như sau:
tên module: dnq_Tachloigiai
tên sub chính: Public Sub dnqTachloigiai()