Giới thiệu:

TNmaker là ứng dụng chấm bài bằng điện thoại giao diện tiếng Việt. TNmaker hoạt động trên nền tảng Android và iOS

TNmaker là một trong những đối tác của Bigkey.

Bigey hỗ trợ tương thích với một số phiếu trắc nghiệm công cộng phổ biến của TNmaker.

Mẫu phiếu trắc nghiệm:

Tải về tại đây

Chi tiết:

Xem tại tnmaker.net