Giới thiệu:

ZipGrade là ứng dụng chấm bài bằng điện thoại trên 2 nền tảng Android và iOS.

Bigkey hỗ trợ tương thích với zipgrade một số phiếu công cộng thường xuyên được sử dụng.

Mẫu phiếu:

1. Mẫu phiếu hỗn hợp 50 câu trắc nghiệm: file Word, file PDF

Chi tiết:

Xem tại zipgrade.com