Chuẩn bị code plugins trên nền code của Bigkey

Đánh giá post

Khi bạn tạo plugins cho Bigkey, bạn hoàn toàn có thể tận dụng các Public Sub và Public Function sẵn có của Bigkey để việc code nhẹ nhàng hơn, plugins bạn tạo ra sẽ tránh được vấn đề xung đột macro và đặc biệt là plugins của bạn sẽ chỉ chạy trên Bigkey nếu bạn muốn.

Bước 1: Chạy Bigkey –> bấm mở folder STARTUP

Bước 2: Copy file BigkeyUI.dotm trong thư mục STARTUP và Paste vào 1 thư mục của bạn (file này chứa toàn bộ code của các công cụ của Bigkey và hoàn toàn showcode)

Bước 3: Mở file BigkeyUI.dotm mà bạn vừa paste –> Alt+F11 –> Insert Module mới –> bắt đầu code plugin thôi 🙂

Chúc bạn tạo ra được nhiều Plugins hữu dụng!