KHGD – Kế hoạch giảng dạy

KHGD – Kế hoạch giảng dạy
Phần mềm quản lí sổ kế hoạch giảng dạy của giáo viên
Quản lí kế hoạch giảng dạy mỗi tuần theo TKB
Tự động tính toán và hiển thị tiết dạy theo phân phối chương trình hoặc có đổi tiết
In kế hoạch file word cả sáng lẫn chiều
Tuần học linh động đề phòng nghỉ covid (khắc phục nhược điểm của 4.x), tốc độ xử lý được tối ưu (khắc phục nhược điểm của 5.x)

Tiếp tục đọc →