Bigkey 3.4.7 (test cho 3.5)

NỘI DUNG CẬP NHẬT VÀ TEST:
1. Test cửa sổ chính (main) của bigkey:
Thay đổi giao diện cửa sổ chính của Bigkey
Test cập nhật: đăng nhập tài khoản
Test cập nhật: nút Thiết lập và các chức năng trong đó
Test cập nhật: nút Ribbon và các chức năng trong đ
2. Test Ribbon word:
Test thêm mới: thiết lập
Test cập nhật: Chuẩn hóa
Test thêm mới: Trộn đề theo mức độ
Test thêm mới: T-H-F (Tiêu đề (title) – Đầu trang (Header) – Chân trang (Footer))

Tiếp tục đọc →