Bigkey 3.0 official

Tự động căn chỉnh đề chuẩn, đẹp, tự lựa theo khổ giấy và căn lề để tự động căn chỉnh
Quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận theo ID6
Cách đơn giản nhất để tự thiết kế 1 bộ công cụ hữu ích của riêng mình ngay trên Word cùng Kho Plugins được chia sẻ từ cộng đồng
Tương thích chấm trắc nghiệm bằng điện thoại với app CTN (android), TNmaker (android+iOS), ZipGrade (android+iOS)
…v…v…

Tiếp tục đọc →