Bigkey 3.4.7 (test cho 3.5)

NỘI DUNG CẬP NHẬT VÀ TEST:
1. Test cửa sổ chính (main) của bigkey:
Thay đổi giao diện cửa sổ chính của Bigkey
Test cập nhật: đăng nhập tài khoản
Test cập nhật: nút Thiết lập và các chức năng trong đó
Test cập nhật: nút Ribbon và các chức năng trong đ
2. Test Ribbon word:
Test thêm mới: thiết lập
Test cập nhật: Chuẩn hóa
Test thêm mới: Trộn đề theo mức độ
Test thêm mới: T-H-F (Tiêu đề (title) – Đầu trang (Header) – Chân trang (Footer))

Tiếp tục đọc →

Bigkey 3.4 official

Tự động căn chỉnh đề chuẩn, đẹp, tự lựa theo khổ giấy và căn lề để tự động căn chỉnh
Quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận theo ID6
Cách đơn giản nhất để tự thiết kế 1 bộ công cụ hữu ích của riêng mình ngay trên Word cùng Kho Plugins được chia sẻ từ cộng đồng
Tương thích chấm trắc nghiệm bằng điện thoại với app CTN (android), TNmaker (android+iOS), ZipGrade (android+iOS)
…v…v…

Tiếp tục đọc →