Bigkey – Giữ cho đơn giản.

Nhóm phát triển Bigkey.net  


LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN BIGKEY

Tháng 7 năm 2019, Bigkey team được thành lập và bắt đầu chung tay xây dựng Bigkey 2. Bigkey2 ra đời là một công cụ hỗ trợ công việc giáo viên trên word.

Tháng 7 năm 2021, Bigkey phát triển hệ thống Bigkey với việc xây dựng bộ các phần mềm hộ trợ giáo viên có cùng 1 hệ thống.

Tháng 9 năm 2022, Bigkey chuyển sang hướng mới tối giản hệ thống Bigkey và phát triển đa ứng dụng tập trung vào sự đơn giản cho người sử dụng. Miễn phí cho cộng đồng giáo viên và tính phí đối với ứng dụng theo yêu cầu riêng.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BIGKEY 2022

Đang cập nhật …


thông tin về nhóm phát triển bigkey trước 9/2022: xem tại đây