Hướng dẫn nạp plugins cho Bigkey

Đánh giá post

Plugins là những công cụ bổ sung để bạn có thể lựa chọn và thêm vào ribbon tạo thành bộ công cụ trên word của bạn

Khi bạn chưa nạp plugins thì ribbon của bạn chỉ có các công cụ cơ bản của Bigkey, còn khu vực chứa plugins sẽ trống, như hình sau:

Để nạp plugins, bạn cần làm theo các bước sau:
 1. Tải plugin
 2. Tạo Group
 3. Nạp plugin
  • Nạp 1 plugin
  • Nạp bộ plugins (hiển thị dạng menu)

 

Chi tiết hướng dẫn:

1. Tải Plugin:

Bạn vào Kho plugins để lựa chọn plugins để tải về: https://bigkey.net/download-category/kho-plugins/

2. Tạo Group (nhóm):

Mở Bigkey –> Thiết kế ribbon và nạp plugins

Cửa sổ plugins hiện lên, trước khi nạp plugin bạn phải tạo Group để chứa plugins đó:

  1. Bấm Thêm Group (nhóm)
  2. Nhập tên group
  3. Bấm OK

3. Nạp plugin

3.1. Nạp 1 plugin
  1. Chọn 1 group sẽ chứa plugin
  2. Bấm Thêm Button (nút) + Plugin

Hiện cửa sổ Chọn plugin –> bạn tìm đến plugin muốn nạp

  1. Bấm chuột để chọn plugin
  2. Bấm Open

Bây giờ bạn đóng tất cả các cửa sổ word đang mở và cập nhật ribbon nữa là xong

 1. Tích vào “Tôi đã đóng tất cả cửa sổ Word và đồng ý cho Bigkey can thiệp vào ribbon word” –> Chờ chút (tầm 5-10s)
 2. Bấm Cập nhật Ribbon

Bạn chờ chút xíu sẽ thấy thông báo Đã nạp Plugins và cập nhật hoàn tất Ribbon –> OK là xong!

Bây giờ, bạn có thể mở Word lên để xem ribbon mới được cập nhật của bạn

 

3.2. Nạp bộ plugins (hiển thị dạng menu)
  1. Chọn 1 group
  2. Bấm Thêm Menu

Nhập tên menu –> OK –> Nhập mô tả –> OK –> Nhập tên biểu tượng Icon (nếu không biết tên biểu tượng icon thì để mặc định) –> OK

Chọn menu sẽ chứa plugins –> Thêm Button (nút) + Plugin

Hiện cửa sổ Chọn plugin –> bạn tìm đến plugin muốn nạp

  1. Bấm chuột để chọn plugin
  2. Bấm Open

Bây giờ bạn đóng tất cả các cửa sổ words đang mở và cập nhật ribbon nữa là xong

 1. Tích vào “Tôi đã đóng tất cả cửa sổ Word và đồng ý cho Bigkey can thiệp vào ribbon word” –> Chờ chút (tầm 5-10s)
 2. Bấm Cập nhật Ribbon

Bạn chờ chút xíu sẽ thấy thông báo Đã nạp Plugins và cập nhật hoàn tất Ribbon –> OK là xong!

Bây giờ, bạn có thể mở Word lên để xem ribbon mới được cập nhật của bạn