Hướng dẫn sử dụng NXCuoiKy ghi nhận xét tất cả các lớp không kịp đếm giây

4.7/5 - (8 bình chọn)

Mục đích của phần mềm là thay cho việc ngồi gõ nhận xét cuối kỳ, thì bạn:

  1. Nhập một biểu mẫu nhận xét chung chia theo nhiều mốc đánh giá.
  2. Sau đó phần mềm sẽ thay bạn lựa chọn nhận xét tương ứng với mốc đánh giá của mỗi học sinh và điền nhận xét vào biểu mẫu bảng điểm SMAS của bạn.

Nếu chưa có phần mềm NXCuoiKy, hãy tải về nó nhé (không cần cài đặt)

Bây giờ, giả sử bạn đã nhập nhận xét vào biểu mẫu trong phần mềm rồi (nếu bạn chưa nhập thì cũng đã có mẫu sẵn có rồi).

Ta sẽ làm theo 3 bước sau:


Bước 1: Mở SMAS và xuất file bảng điểm của tất cả các lớp

Từ SMAS –> chọn Sổ điểm –> Chọn Nhập/Xuất –>  Xuất Excel

Hiện hộp thoại Xuất Excel, chọn Sổ điểm môn xxx của tất cả các lớp –> tick vào Tất cả –> Bấm nút Xuất Excel

Lúc này ta đã có được file bảng điểm tất cả các lớp.

Bước 2: Mở NXCuoiKy và chạy ghi nhận xét vào file bảng điểm

Mở tiện ích NXCuoiKy –> bấm nút GHI NHẬN XÉT CHO FILE BẢNG ĐIỂM (SMAS)

Chọn đến file bảng điểm của bạn –> Open

Chờ vài giây là bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

Như vậy là ta đã ghi xong nhận xét vào file bảng điểm. Bây giờ cần import file này trở lại SMAS nữa là xong.

Bước 3: Import file bảng điểm đã nhận xét ngược lại SMAS

Từ SMAS –> chọn Sổ điểm –> Chọn Nhập/xuất –>  Nhập từ Excel

Hiện hộp thoại, bấm Chọn file –>  Chọn đến file bảng điểm vừa ghi nhận xét –>Open

Chọn tick vào Tất cả –> bấm Import –> chờ chút là xong

Thành quả như hình sau

Chúc bạn tiết kiệm được nhiều thời gian với NXCuoiKy!