Hướng dẫn tạo plugin cơ bản cho Bigkey Word

Đánh giá post

Để tạo plugin cho bigkey word bạn cần phải thực hiện lần lượt 3 bước sau:


Bước 1: Code (tạo module và viết mã lệnh vba)

1. Mở word và Bấm tổ hợp phím Alt+F11 để mở Vbproject

2. Trên cửa sổ Vbproject, chọn InsertModule để tạo Module mới

3. Sửa tên Module theo cách riêng của bạn (mục đích tên module không trùng với người khác)

Ví dụ: dnq_TronCauHoi

4. Vào module và bắt đầu code

Lưu ý: trong module sẽ có 1 sub chính để public (đặt tên sub chính KHÁC tên module), các sub phụfunction phụ khác để private

Ví dụ:

Public Sub dnqTronCauHoi()
  MsgBox HamPhu()
  Call ThuTucPhu
End Sub

Private Function HamPhu(name As String) As String
  HamPhu = "Toi la Dinh Ngoc Quang"
End Function

Private Sub ThuTucPhu()
  MsgBox "Email: nguoicontraiphonui@gmail.com"
End Sub
 

Sau khi code xong đừng quên chạy thử nhé. Nếu không lỗi lầm gì thì bạn có thể đến Bước 2 rồi.

Bước 2: Export (xuất ra file *.bas)

1. Bấm chuột phải vào module dnq_TronCauHoi và chọn Export File…

2. Chọn thư mục xuất file dnq_TronCauHoi.bas của bạn và bấm Save

Lúc này, bạn có thể chuyển sang Bước 3 được rồi

Bước 3: Tạo Plugin

1. Mở công cụ Plugin creator (nếu chưa cài thì tải về tại đây)

2. Bấm Chọn files rồi chọn đến file dnq_TronCauHoi.bas của bạn và bấm Open

 

3. Chọn Sub chính là sub để public lúc bạn code ấy. ở đây sub chính là dnqTronCauHoi

4. Đặt tên cho plugin, nhập mô tả và chọn biểu tượng

  • Đặt tên cho plugin của bạn (lưu ý chỉ nhập chữ và số, ko nhập ký tự đặc biệt nhé).
  • Tiếp theo là nhập mô tả của plugin (lưu ý chỉ nhập chữ, số và dấu phẩy, dấu chấm, ko nhập ký tự đặc biệt khác nhé)
  • Bấm biểu tượng hình ảnh –> chọn biểu tượng –> copy tên biểu tượng –> paste vào imageMso

5. Bấm Tạo plugin và chờ hiện thông báo là xong!

6. Bấm nút Mở folder output để xem thành quả

Giờ thì bạn có thể mở bigkey để nạp plugin này vào ribbon được rồi.

Chúc bạn thành công!