Hướng dẫn thiết lập cho tiện ích KHGD – Kế hoạch giảng dạy

5/5 - (1 bình chọn)

Trước khi sử dụng tiện ích KHGD ta cần thiết lập cho tiện ích.

  1. Thông tin cơ bản
  2. Phân phối chương trình
  3. Tuần học
  4. Phân công giảng dạy

1. Thiết lập thông tin cơ bản

2. Thiết lập phân phối chương trình

3. Thiết lập tuần học

4. Thiết lập phân công giảng dạy