Hướng dẫn Bigkey

  Đăng nhập tài khoản

Bigkey không yêu cầu đăng ký tài khoản, mà người dùng có thể sử dụng tài khoản google (chúng ta hay gọi là gmail). Một người có thể sử dụng nhiều tài khoản, và Bigkey không giới hạn điều đó.

Hãy mở bigkey lên –> Bấm nút Đăng nhập hoặc Đổi tài khoản

Hộp thoại Login hiện lên –> Nhập tài khoản google của bạn và bấm nút Đăng nhập –> Xong!

  Thiết lập

Thiết lập cho Bigkey

  Về công cụ bigkey trên ribbon word
  Về công cụ bổ sung (Plugins)

Dành cho nhà phát triển Bigkey

  Mô hình hệ thống Bigkey

Bắt đầu từ phiên bản 2.3, chúng tôi sẽ phát triển bigkey theo một mô hình mới để bigkey trở thành bộ phần mềm có chung một hệ thống.

Vùng màu nâu bao trùm tất cả (như hình ảnh trên) gọi là bộ phần mềm của bigkey.net . Trong đó:
1. Hệ thống bigkey (hình tròn màu đỏ).
2. Các phần mềm vệ tinh phụ thuộc hệ thống bigkey như bigkey word (gọi tắt là bigkey), tabkey, khgd, toCTN,…
3. Các công cụ được thêm vào ribbon của bigkey word bằng chức năng Nạp Plugins (còn gọi là các công cụ bổ sung).

Tên gọi của từng thành phần:

1. Bộ công cụ bigkey.net gọi tắt là bigkey (vùng màu nâu)
2. Mỗi phần mềm vệ tinh gọi là App hoặc Tool
3. Mỗi công cụ bổ sung cho bigkey word gọi là Plugin
  Tải về files hỗ trợ phát triển

 

Tên gọi Mô tả
Plugins Creator Công cụ tạo plugins cho Bigkey word Tải về
Get imageMso ID Công cụ lấy tên biểu tượng imageMso (imageMsoID) cho ribbon Tải về
BigkeyUI.docm File show code VBA của Bigkey dành cho các nhà phát triển plugins. Bạn có thể tải về dùng làm code cho việc code plugins tiện dụng và dễ dàng hơn. Tải về
Get code ASCnUni Công cụ hỗ trợ lấy mã ASCII và Unicode (code VBA) dành cho nhà phát triển plugins cho Bigkey Tải về
  Tạo plugin (công cụ bổ sung) cho Bigkey với công cụ Plugins Creator

Hướng dẫn KHGD

  Cài đặt
  Đăng nhập tài khoản

Chúng tôi không yêu cầu đăng ký tài khoản, mà người dùng có thể sử dụng tài khoản google (chúng ta hay gọi là gmail). Một người có thể sử dụng nhiều tài khoản, và chúng tôi không giới hạn điều đó.

  1. Hãy mở KHGD lên –> Bấm nút Đăng nhập hoặc Đổi tài khoản
  2. Hộp thoại Login hiện lên –> Nhập tài khoản google của bạn và bấm nút Đăng nhập –> Xong!

  Thiết lập
  Lên kế hoạch tuần
  Xuất file kế hoạch tuần
  Xuất kế hoạch giáo dục của giáo viên, tổ chức hoạt động giáo dục