Mô hình hệ thống Bigkey

5/5 - (1 bình chọn)

Bắt đầu từ phiên bản 2.3, chúng tôi sẽ phát triển bigkey theo một mô hình mới để bigkey trở thành bộ phần mềm có chung một hệ thống.

Để bạn dễ tưởng tượng hơn, chúng tôi sẽ mô tả cấu trúc của mô hình bigkey mới như hệ mặt trời.

Vùng màu nâu bao trùm tất cả (như hình ảnh trên) gọi là bộ phần mềm bigkey (hay bộ công cụ bigkey) minh họa như là hệ mặt trời. Trong đó:
1. Hệ thống bigkey: được tạo nên bởi phần mềm bigkey, minh họa như là mặt trời.
2. Các phần mềm vệ tinh phụ thuộc hệ thống bigkey như bigkey word, tabkey, khgd, toCTN, toTNmaker, toZipgrade,… minh họa như là các hành tinh quanh mặt trời.
3. Các ứng dụng cho word được thêm vào ribbon của bigkey word bằng chức năng Nạp App (còn gọi là các công cụ bổ sung). Nếu ta coi bigkey word là trái đất thì các ứng dụng cho word được minh họa như là các tiểu hành tinh quanh trái đất.
Tên gọi của từng thành phần:
1. Bộ công cụ bigkey gọi tắt là bigkey (vùng màu nâu)
2. Mỗi phần mềm vệ tinh gọi là App hoặc Tool
3. Mỗi công cụ bổ sung cho bigkeyword gọi là Plugin