Cho máy tính windows

Tên sản phẩm Mô tả Nền tảng Phiên bản mới nhất
bigkey2 Công cụ trên word cho giáo viên 2.2 official
Apps cho bigkey2 Các tiện ích trên word cho bigkey2
Tabkey Converter Công cụ chuyển đổi các dạng bảng đáp án beta
ToCTN Tô phiếu trắc nghiệm 120 câu Bộ Giáo dục tương thích với ứng dụng chấm trắc nghiệm CTN beta
NXCuoiKy Tự động ghi nhận xét vào bảng điểm môn học SMAS cho tất cả các lớp vào cuối kỳ 1.2