Thông báo từ máy chủ bigkey

Đánh giá post

Ở cửa số chính của bigkey, nơi có hình cái loa chính là nơi hiển thị thông báo mới nhất và quan trọng nhất đối với người sử dụng từ máy chủ bigkey.

Khi bấm chuột trái vào thông báo này, bạn sẽ được dẫn đến một trang có thông báo đó.

Hãy xem qua thông báo khi mở bigkey nhé!