ỦNG HỘ

Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng

VIETIN BANK
  • Số tài khoản: 100872003352
  • Chủ tài khoản: DINH NGOC QUANG
VPBANK
  • Số tài khoản: 0963239159
  • Chủ tài khoản: NGUYEN HUY CONG
  • Số tài khoản: 0914789235
  • Chủ tài khoản: DINH NGOC QUANG
  • Số tài khoản: 0974854630
  • Chủ tài khoản: MAI THI QUYNH HOA